Doping Place holder

Doping (norwegian bokmål), Doping (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:08
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/doping
Label
Doping
English

Doping
Norwegian bokmål

Doping
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Addiction
English

     Sport
English

Note
Bruk av stoff som kan påvirke prestasjonsevnen til kroppen i ulike sammenhenger.
Norwegian bokmål

Bruk av stoff som kan påverke prestasjonsevna til kroppen i ulike samanhengar.
Norwegian nynorsk