2492 SOLLIEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2492 SOLLIEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc5247ea-b11e-43bc-ac15-04a4decf12f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2492 SOLLIEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SOLLIEN
Norwegian bokmål

Establishment
24/11/1874

-Time
24/11/1874
Termination
?

-Time
?
Code
2492
Type
Norwegian bokmål

History

SOLLIEN poståpneri, i Sollien prestegjeld, Søndre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.11.1874 med virksomhet fra 1.1.1875. Sirk. 18, 8.12.1874.

Ved Kgl. res. 22.12.1884 og 13.7.1885 ble det igangsatt 2 ganger ukentlig bipost mellom Sollien og Atna poståpnerier. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk.29, 10.12.1885

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.1.1922 endret til SOLLIA. Sirk. 71, 21.12.1921.

Fra 1.8.1960 ble poståpneriet lagt under Tynset postkontor. Sirk.18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2492 SOLLIA postkontor C, i Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.3.1985. Ny postadresse: 2490 ATNA. Sirk. 8, 19.2.1985.

Fra 1.10.2000 er SOLLIA postkontor gjenopprettet ved at postkontoret 2477 ATNBRUA endret navnet til SOLLIA.
NB: Se Atnbrua.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1883 av 2-rings vanlig type.

(2492)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Olsen 1.1.1875.
Kirkesanger Grøsæt 1.1.1876.
Bestyrer Arnt Kortgaard kst. i 1882.
Kirkesanger Embret Pedersen 1.1.1883.
Kirkesanger Braset notert 1.10.1894, fast 19.11.1894.
Fru sogneprest Lapen (?) kst. 1.7.1897.
Lærer Joh. Næs 15.12.1897.
Kirkesanger J. Næss 24.8.1904.
Sogneprest Lassen kst. 17.9.1907.
Lærer Aasmund Kjos 20.1.1908 (f.1879).
Handelsbest. Ole A. Braathen 15.6.1920 (f.1881).
Kåre O. Raddum 1.4.1952 (f. 1912).
Annik Raddum midlertidig fra 1.5.1958.
Handelsbest. W. Bjørklund midlertidig fra 1.6.1958.
Birger Lien midlertidig fra 1.9.1959, kst. 1.12.1959 (f.1920).
(?) (?) (?)

Poståpneren hadde ingen lønn av Pv. i 1871. De første kjente årlige lønnene var:

1875 1878 1887 1895 1902 1912 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 88 130 160 250 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 24/11/1874 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
24/11/1874 ?
--Earliest time
24/11/1874
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440785

-Id
021166440785
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål