7590 TYDALEN (Poståpneri) [no]

7590 TYDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc411b78-7e2f-4048-a507-55481d54450b | RDF/XML | JSON-LD
Name
7590 TYDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TYDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
28/06/1876
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7590
Type
Norwegian bokmål

History

TYDALEN poståpneri, på gården Aas, i Selbo prestegjeld, Strinde og Selbo fogderier, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.6.1876, med virksomhet fra 1.10.1876 og med ukentlig bipostrute til/fra Selbo. Sirk. 15, 2.9.1876.

Navnet ble fra 1.10.1918 endret til TYDAL. Sirk. 47, 26.9.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7590 TYDAL tildelt postnr 7591.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først i 1887 av 2-rings vanlig type.

(7590)
Poståpnere/styrere
Gårdbr. Jakob Graa 1.10.1876.
Korporal Lars J. Østby 15.4.1889.
Peder Johnsen Østby kst. 27.12.1890, fast 4.12.1891 (f. 1862).
Gårdbr. Johannes Lunden 1.7.1904.
Gårdbr. Peder Johnsen Østby 1.10.1914 (f. 1862).
Gårdbr. Jon P. Østby kst. 1.8.1928 (f. 1885).
Oddmund Lien 1.3.1953 (f. 1920).
Posteksp. Atle Melien 1.8.1986 (f. 1959).
Poststyrer Eva Merete Trondsethås 1.7.1987 (f. 1961).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1876 1888 1899 1906 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 60 120 150 250 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 28/06/1876 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
28/06/1876 ?
--Earliest time
28/06/1876
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443064

-Id
021166443064
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål