Fetsund lenser (Selskap) [no]

Fetsund lenser (norwegian bokmål)

Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
Fra 1861 til 1985 var Fetsund lenser, ved siden av Bingen lenser i Sørum, selve krumtappen i Glomma-tømmerets ferd fra de dype innlandsskogene til industrien og sagbrukene i den nedre delen av vassdraget. Fetsund lenser var i årtier en av de største sysselsetterne på Romerike med over 300 arbeidere på det meste. I august 1990 åpnet Fetsund Lenser som fløtingsmuseum. Museet omfatter i dag et 2,5 kilometer langt fløtingsanlegg i vann, samt 25 bygninger på land. Anlegget i vann er et unikt indus... Fra 1861 til 1985 var Fetsund lenser, ved siden av Bingen lenser i Sørum, selve krumtappen i Glomma-tømmerets ferd fra de dype innlandsskogene til industrien og sagbrukene i den nedre delen av vassdraget. Fetsund lenser var i årtier en av de største sysselsetterne på Romerike med over 300 arbeidere på det meste. I august 1990 åpnet Fetsund Lenser som fløtingsmuseum. Museet omfatter i dag et 2,5 kilometer langt fløtingsanlegg i vann, samt 25 bygninger på land. Anlegget i vann er et unikt industrielt kulturminne, som det eneste gjenværende fløtingsanlegget i sitt slag i verden. [no]
Type
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/10/2017 14:29:52
10/04/2021 07:54:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/fc3ce827-214b-4dac-8b63-7bba6d39f191 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fetsund lenser
Norwegian bokmål

Description
Fra 1861 til 1985 var Fetsund lenser, ved siden av Bingen lenser i Sørum, selve krumtappen i Glomma-tømmerets ferd fra de dype innlandsskogene til industrien og sagbrukene i den nedre delen av vassdraget. Fetsund lenser var i årtier en av de største sysselsetterne på Romerike med over 300 arbeidere på det meste. I august 1990 åpnet Fetsund Lenser som fløtingsmuseum. Museet omfatter i dag et 2,5 kilometer langt fløtingsanlegg i vann, samt 25 bygninger på land. Anlegget i vann er et unikt industrielt kulturminne, som det eneste gjenværende fløtingsanlegget i sitt slag i verden.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1861

-Time
1861
Termination
1985

-Time
1985
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.91956, 11.14863, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.91956
-Longitude (Easting)
11.14863
-Other actor
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Norwegian bokmål

Replaced by
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021167115441
-Id
021167115441
-System
DigitaltMuseum