Björling, Johan Alfred (1871 - 1892?) [sv]

Björling, Johan Alfred (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Johan Alfred Björling, född 1871, död 1892 eller 1893, polarfarare. Deltog 1890 i G. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 20:18:43
10/08/2019 03:02:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc2870b8-8dd7-4fb3-b621-dda6f1566ce8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björling, Johan Alfred
Swedish

First name
Johan Alfred
Swedish

Last name
Björling
Swedish

Title
botanker

-Title
botanker
Swedish

Description
Johan Alfred Björling, född 1871, död 1892 eller 1893, polarfarare. Deltog 1890 i G.
Swedish

Wikipedia

Birth
1871

-Time
1871
Death
1892?

-Time
1892?
Biography

Johan Alfred Björling, född 1871, död 1892 eller 1893, polarfarare. Deltog 1890 i G. Nordenskiölds expedition till Spetsbergen. Medföljde 1891 expedidion till Grönlands västkust tillsammans med Evald Kallstenius. Led skeppsbrott med skonaren "Ripple" under forskningsresa i augusi 1892 vid Careyöarna i mynningen av Smith sund utanför nuv. Thule på Grönlands n.-v.kust. Kniv och gaffel av ben, Grönland, 81816 a-b., Nordiska Museet. Hemförda av J.A. Björling, skänkta av fru L. Björling f. Kastengren, 5.6.1896. /US

Swedish

Alternative id
Carlotta-SMVK: 1176078

-Id
1176078
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum: 021037460981

-Id
021037460981
-System
DigitaltMuseum