Rosen, Sten von (1897 - 1939) [sv]

Rosen, Sten von (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sten Adalbert Ottokar Horn von Rosen, 1897 - 1939, greve, " besökte Addis Abeba samt området söder därom vid kejsarens (Haile Selassie) kröning 1930. " (generalkatalogen). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc0c5ebf-1cba-4928-8edf-115229f96f4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosen, Sten von
Swedish

First name
Sten Ottokar Adalbert
Swedish

Last name
Rosen, von
Swedish

Alternative name
von Rosen, Sten
Swedish

Title
greve

-Title
greve
Swedish
Description
Sten Adalbert Ottokar Horn von Rosen, 1897 - 1939, greve, " besökte Addis Abeba samt området söder därom vid kejsarens (Haile Selassie) kröning 1930. " (generalkatalogen).
Swedish

Birth
1897

-Time
1897
Death
1939

-Time
1939
Biography

Sten Adalbert Ottokar Horn von Rosen, 1897 - 1939, greve, " besökte Addis Abeba samt området söder därom vid kejsarens (Haile Selassie) kröning 1930." (generalkatalogen). Sten von Rosen var son till Reinhold Gustaf Edward Moore von Rosen och Elsa von Rosen (född von Horn). Han var biolog och upptäcktsresande. Förutom Etiopienresan 1930 deltog han i Otto Nordenskjöld's Sydamerikaexpedition 1920-1921 och på eget initiativ bedrev han även etnografiska studier i Mellanöstern. (http://www.holtermann.se/jessup_moore/jesmore/ecgchildren.htm, 2010-10-15).

Swedish

Activity
, , Peru [sv]

-Place reference
, , Peru [sv]
--Place (text)
Peru
Swedish
, , Etiopien [sv]

-Place reference
, , Etiopien [sv]
--Place (text)
Etiopien
Swedish
Carlotta-SMVK
1024648

-Id
1024648
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461994
-Id
021037461994
-System
DigitaltMuseum