Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen (Norges vassdrags- og energidirektorat) (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

NVE har utviklet et datasett med emneord tilknyttet vassdrags- og energisektoren, for å gjøre søk og gjenfinning av materiale i eget mediearkiv mer forutsigbart.

Begrepslisten inneholder hovedsaklig termer på fysiske objekt som hentes fra våre andre datasett Vassdrags- og energisektoren og Vassdrags- og energisektoren ll.

Begrepslisten vil gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Datasettet er under utvikling og poster vil publiseres fortløpende. [no]

Unknown
Status
Purpose

Enklere lagring og søking etter bilder og andre filtyper i egen database. [no]


URI
http://kulturnav.org/fb0e1149-d44d-4569-9a42-645a94c3fc98
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Vassdrags- og energisektoren : Fotostrømmen (Norges vassdrags- og energidirektorat)
Norwegian bokmål

Description
NVE har utviklet et datasett med emneord tilknyttet vassdrags- og energisektoren, for å gjøre søk og gjenfinning av materiale i eget mediearkiv mer forutsigbart.

Begrepslisten inneholder hovedsaklig termer på fysiske objekt som hentes fra våre andre datasett Vassdrags- og energisektoren og Vassdrags- og energisektoren ll.

Begrepslisten vil gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Datasettet er under utvikling og poster vil publiseres fortløpende.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View hierarchy
Purpose
Enklere lagring og søking etter bilder og andre filtyper i egen database.
Norwegian bokmål