Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat) (norwegian bokmål)

Description

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon og på naturlige fenomen.

Datasettet er laget for en mer forutsigbar og mer detaljert lagring og søking etter bilder og filer i egen database.
Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Datasettet er under utvikling, men deler av den...

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon og på naturlige fenomen.

Datasettet er laget for en mer forutsigbar og mer detaljert lagring og søking etter bilder og filer i egen database.
Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende. [no]

Unknown
Status
Purpose

Enklere lagring og søking etter bilder og filer i egen database. [no]


URI
http://kulturnav.org/fb0e1149-d44d-4569-9a42-645a94c3fc98
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Vassdrags- og energisektoren : fotoemneordsliste (Norges vassdrags- og energidirektorat)
Norwegian bokmål

Description
NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon og på naturlige fenomen.

Datasettet er laget for en mer forutsigbar og mer detaljert lagring og søking etter bilder og filer i egen database.
Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende.
Norwegian bokmål

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Enklere lagring og søking etter bilder og filer i egen database.
Norwegian bokmål