Hampförrådet [sv]

Hampförrådet (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Vinkelställd byggnad i två våningar. Fasaden i stående röd träpanel vilar på en gråstensgrund. Taket är ett brutet sadeltak. [sv]
Last changed
27/11/2018 14:27:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fac99577-3d80-4ae2-b7c0-c670f71ca400 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hampförrådet
Swedish

Alternative name
Hamp- och beklädnadsförrådet
Swedish

Hampboden
Swedish

Materialförråd nr 9
Swedish

Nya tackelboden
Swedish

Tackel- och komissförrådet
Swedish

Tackelboden
Swedish

Tackelförrådshuset
Swedish

Tackelverkets förrådshus
Swedish

Other name
429 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
429
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Vinkelställd byggnad i två våningar. Fasaden i stående röd träpanel vilar på en gråstensgrund. Taket är ett brutet sadeltak.
Swedish

History

Längan i nord-sydlig riktning uppfördes 1724-25 och är således den äldsta delen av byggnaden. Flygeln i öst-västlig riktning uppfördes inte förrän 1767. Byggnaden brukades för förvaring av hampan som användes i Repslagarbanan. Hampan förvarades här till Repslagarbanans verksamhet la ner under 1960-talet. Här förvarades även tackel.

Byggnaden kom även att brukas som kommissförråd under första hälften av 1800-talet och beklädnadsförråd från 1858. Från 1889 kallades byggnaden för Materialförråd nr 9. Från 1928 brukades den östra flygeln av Mindepartementet för förvaring av gamla torpeder. Fram till slutet av 1900-talet har även skeppsteknisk verksamhet häri bedrivits. Idag används vissa delar av byggnaden som förråd.

1995 blev byggnaden ett byggnadsminne.

Swedish

Time
1725

-Earliest time
1725
-Place
Geodata
56.15096, 15.58782, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15096
-Longitude (Easting)
15.58782
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 100-105.
Swedish

Vårdprogram Hampförrådet, Örlogshamnen, Karlskrona. Fortifikationsverket, 2009.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Fd hampförrådet. Hämtad 2018-11-20.
Swedish