Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
26/03/2020 12:51:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa9f4670-aed6-4634-9c54-166e7ebe6e12 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AEGIR
Swedish

Other name
GUJA [sv] -

-Name
GUJA
Swedish
Technical description
Bestyckning: 1 st. 12-lödig kanon
Swedish

Type of vessel
Swedish

History

Inköpt: 1843-1844

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 20 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
20
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 3 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Maskinstyrka [sv]: 6 indikerade hästkrafter (hkr ind) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
6
Decommissioned
1865

-Time
1865
Reference
Berg, Lars O (1968) Svenska flottans fartyg 1808-1849, skärgårdsfartyg, en tabellarisk framställning Forum navale; skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet nr 24 s. 99
Swedish

Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg s. 297
Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176009720
-Id
021176009720
-System
DigitaltMuseum