Sundahl, Eskil (1890 - 1974) [sv]

Other languages: Sundahl, Eskil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:50
24/02/2024 00:25:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa7965c8-4daa-4262-b544-3f97087b36a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sundahl, Eskil
Swedish

First name
Eskil
Swedish

Last name
Sundahl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
22/10/1890 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
22/10/1890
-Place reference
--Place
Death
23/07/1974 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
23/07/1974
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1909.
KTH 1910-1914, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1917-1918, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik hos Isak Gustaf Clason och Erik Lallerstedt.
Assistent hos länsarkitekten i Stockholms län 1922-1923.
Tillförordnad stadsarkitekt i Uppsala en kort tid 1922.
Egen verksamhet i Stockholm från 1915.
Chefsarkitekt för Kooperativa Förbundets (KF:s) arkitektkontor 1924-1958.

Andra uppdrag: Arbetsledare i kommissionen för standardisering av byggnadsmaterial 1923-1926.
Ledamot i styrelsen för Stockholmsutställningen 1930.
Ledamot i Svenska Slöjdföreningens arbetsutskott och styrelse 1931-1934.
Ledamot i styrelsen för Samfundet för hembygdsvård från 1932.
Ledamot i styrelsen för AB Svensk Byggtjänst 1934-1936.
Ledamot i styrelsen för utställning New York 1939.
Ordförande i statens kommission för byggnadsforskning 1947-1953.
Styrelseordförande i Högre Tekniska Läroverket i Stockholm 1938-1960.
Ordförande i AB Studenthemmet 1950-1966, i stiftelsen Stockholms studentbostäder 1958-1965.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadslära vid KTH 1920-1928, speciallärare 1933-1936, professor i arkitektur I vid KTH 1936-1957, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Klubbhus för Tekniska högskolan i Stockholm 1913, inköp.
Bebyggelse i kv Yggdrasil i Djursholm 1916 tillsammans med Martin Westerberg, inköp.
Danviksbron 1916 tillsammans med Martin Westerberg, 2:a pris.
Ny kyrka i Malmö 1918, 1:a pris.
Stadsplan över området kring Saltsjöbadens station och hotell 1919 tillsammans med Martin Westerberg, 1:a inköp.
Svenska Möbelfabrikernas och Svenska slöjdföreningens tävling om möbeltyper 1921, 1:a och 3:e pris.
Ny kyrkogård i Gävle 1922, 2:a pris.
Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922 , inköp.
Reglering av staden mellan broarna i Stockholm 1923 tillsammans med Sven Markelius, 2:a pris.Resor: Danmark, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien, Tjeckoslovakien och England.

Medlemskap: STF från 1915, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1929, 1931-1933 och från 1936.
SA, Svenska Arkitektföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1923, 1925, 1927, 1934-1935, sekreterare 1924 och vice ordförande 1928-1929, 1931-1933.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ordförande 1945-1948.

Egna skrifter: Siedelungsanlagen in Schweden, 1923.
Tomtens betydelse i stadsbyggandet, 1927.
Den moderna bostadens krav, 1929.
Kooperativ Byggningskunst, 1930.
Funktionalism och hembygdsvård, 1930.
acceptera, (tillsammans med flera) 1931.
Efterskrift till en teaterbyggnadsutredning, 1934.
Moderna synpunkter på formgivning av husbyggnader, 1935.
Nedre Norrmalms reglering, 1936.
Bostadsstandard och standardhus, 1936.
Cooperative Architecture, 1936.
Byggmästaren 1924 sid 49, Wreta; ibid år 1926 sid 141, Kooperativa förbundets arkitektkontor; ibid år 1927 sid 165, Bygge och Bo:s utställning på Äppelviken och några reflektioner över vår arkitektutbildning; ibid år 1927 sid 217, På Internationell arkitektkongress; ibid år 1928 sid 2, Folkrörelsernas byggnadsproblem; ibid år 1928 sid 81, Tävlingen om Katarina real; ibid år 1929 sid 19, Spisbrödsfabrik på Hästholmen (KF), sid 21, Glödlampsfabrik (KF), sid 24, Lagerhus i Norrköping (KF), sid 26, Grynkvarn på Hästholmen (KF); ibid år 1929 sid 46, Avgörandet; ibid år 1929 sid 115, Med anledning av en stadsplaneuppgift på akademien; ibid år 1930 sid 32, En anläggning av småbostäder på Hästholmen, Stockholm; ibid år 1930 sid 57, L I Wahlman 60 år; ibid år 1930 sid 177, Skolutställningen; ibid år 1931 sid 14, 61, Om den nyare byggnadsverksamheten i Paris; ibid år 1931 sid 120, En ny skoltyp; ibid år 1931 sid 158, Nytt bostadsbyggande i Schweiz; ibid år 1931 sid 216, Tony Garnier och hans cité industrielle; ibid år 1932 sid 45, Arkitekterna och landsortens byggnadsproblem; ibid år 1934 sid 6, Konsumhuset; ibid år 1934 sid 93, Radhus; ibid år 1934 sid 138, Efterskrift till en teaterbyggnadsutredning; ibid år 1934 sid 215, Nytt bostadshus på Kvarnholmen; ibid år 1935 sid 206, Erik Rockström; ibid år 1936 sid 428, En bostadsundersökning; ibid år 1938 sid 216, Entreprenören som projektör; ibid år 1938 sid 346, Villa på Södertörn; ibid år 1939 sid 463, Industrihuset; ibid år 1940 sid 112, Personalrestaurang vi Stockholms spårvägars bussgarage, Hornsberg; ibid år 1940 sid 301, Helgeandsholmens framtid; ibid år 1942 sid 340, Teckningsundervisningens dilemma; ibid år 1944 sid 189, Bostadsproduktion i stordrift; ibid år 1944 sid 291, Exempel från arkitektutbildningen; ibid år 1945 sid 60, För Stockholms skull; ibid år 1945 sid 198, Kommentarer till en presskonferens; ibid år 1946 sid 113, Centrum, Hallstahammar; ibid år 1946 sid 242, Hyreshus för industri, kv Blästern nr 6, Stockholm; ibid år 1952-B sid 234, Planforskning; ibid år 1956-A sid 178, Villa i Sköndal; ibid år 1957-A sid 196, Uno Åhrén 60 år 6.8.1957.
M fl artiklar i tidskrifter.

Verk ett urval:
Bland arbeten för KFAI, KF:s arkitektkontor: Livsmedelsbutiker för Konsum i Stockholm; Ledningen vid utförandet av ca 2000 butiksinredningar och ca 600 ny-, om- och tillbyggnader av affärs- och bostadshus, hyreshus i ett stort antal städer, industrianläggning och bostäder på Kvarnholmen, egnahemsbostäder i Gislaved, Katarinahissen och KF:s kontorsbyggnader i Stadsgården, Stockholm, Lumafabriken, Stockholm, Gustavsbergs centrum, folkrestauranter i Stockholm, Eskilstuna och Örebro, samlingslokaler och biografer i Sundbyberg, Edsvalla och Kristinehamn, folkparksteatrar i Skoghall, Hofors och Kvarnsveden, fabriks- och lagerbyggnader.
Folkets hus, kv Råsten nr 1, Sundbyberg 1928, tillsammans med A v Schmalensee.
Bland arbeten utanför KF:s ark.kontor: Sandströmska skolan i Stockholm; Hierta-Retziusstiftelsen, Eriksbergsgatan 3, Stockholm 1916; Soldathem med hörsal, Boden 1916; Grönsöö slott, Uppland, ombyggnad, inredning 1919; Vreta gård, Värmdö 1921; Bostad åt tonsättaren Oskar Lindberg, Knippbodarna, Dalarna 1921; Mönsterkök, Bygge & Bo och Göteborgsutställningen 1923; Köksinredning Taxinge-Näsby slott 1923; Två bussgarage f AB Stockholms spårvägar, Hornsberg, Stockholm 1932, 1934; Personalrestaurant för Stockholms spårvägar 1934; Eget fritidshus, Kalvnäs, Sorunda 1935; Studentbostäder i Uppsala; Industrihus för Bröderna Hedlund, Stockholm 1937-1938; Kommunalhus i Hallstahammar 1951; Kommunalhus i Surahammar 1953; Egen villa, Mazarinvägen 11, kv Frukttårtan, Sköndal, Stockholm 1955 samt utredningar beträffande Dramatiska teatern och Operans lokalfrågor.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 930 och 1438.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 126.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Eskil Sundahl. 1890 22/10 1940 (hyllningsskrift av kollegor).
Teknisk tidskrift - Arkitektur år 1913 sid 131, Förslag för Tekniska Högskolan; ibid år 1916 sid 107, Bebyggande av kv Yggdrasil, Djursholm; ibid år 1917 sid 178, Bro över Hammarbyleden; ibid år 1919 sid 22, Möllevången, kyrka i Malmö; ibid år 1919 sid 37, Saltsjöbadstävlingen.
Dagens Nyheter 1974-07-26, dödsruna av Ulf Hård af Segerstad.
Brunnström, Lisa: Det svenska folkemsbygget. Stockholm 2004.
Swedish

Primus
298

-Id
298
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077357

-Id
011034077357
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish