Roth, Walter Edmund (1861 - 1933) [sv]

Roth, Walter Edmund (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Verksam i Georgetown, Brittiska Guyana. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:37
02/07/2022 05:25:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa6091a4-a4d9-4a46-b88d-ba58a3ee8562 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Roth, Walter Edmund
Swedish

First name
Walter Edmund
Swedish

Last name
Roth
Swedish

Description
Verksam i Georgetown, Brittiska Guyana.
Swedish

Wikipedia

Birth
02/04/1861

-Time
02/04/1861
Death
05/04/1933

-Time
05/04/1933
Biography

Verksam i Georgetown, Brittiska Guyana.

Swedish

Activity
, , Guyana [sv]

-Place reference
, , Guyana [sv]
--Place (text)
Guyana
Swedish
Carlotta-SMVK
3248501

-Id
3248501
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462004
-Id
021037462004
-System
DigitaltMuseum