Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:09:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa5d8290-3e1d-48c7-9d63-85bf8c4f2464 | RDF/XML | JSON-LD
Label
colour photography
English

värvifotograafia
Estonian

Scope note
Generally, the art or practice of taking and/or processing photographs that reproduce hues perceptible to the human eye. Extended to include imagery in which colors have been artificially enhanced or altered.
English

Üldjoontes oskus või praktika, mis loob ja/või töötleb inimese silmaga nähtavaid värvifotosid. Laiemas tähenduses viitab ka kujutistele, mille värve on kunstlikult muudetud.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English

-Text
Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300134530 February 25, 2019 10:15:22 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300134530 25.02.2019 22:15:22
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300134530 2019-02-25 22:15:22
Swedish