Municipal taxes and fees Place holder

Kommunale avgifter og gebyr (norwegian bokmål), Kommunale avgifter og gebyr (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:11
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kommunale-avgifter-og-gebyr
Label
Municipal taxes and fees
English

Kommunale avgifter og gebyr
Norwegian bokmål

Kommunale avgifter og gebyr
Norwegian nynorsk

Not used label
Avlaupsavgift
Norwegian nynorsk

Avlaupsgebyr
Norwegian nynorsk

Avløpsavgift
Norwegian bokmål

Avløpsgebyr
Norwegian bokmål

Brøyteavgift
Norwegian bokmål

Brøyteavgift
Norwegian nynorsk

Brøytegebyr
Norwegian bokmål

Brøytegebyr
Norwegian nynorsk

Feieavgift
Norwegian bokmål

Feieavgift
Norwegian nynorsk

Feiegebyr
Norwegian nynorsk

Feiegebyr
Norwegian bokmål

Kemner
Norwegian bokmål

Kemner
Norwegian nynorsk

Kloakkavgift
Norwegian bokmål

Kloakkavgift
Norwegian nynorsk

Kloakkgebyr
Norwegian bokmål

Kloakkgebyr
Norwegian nynorsk

Kommunale gebyr
Norwegian bokmål

Kommunekasse
Norwegian bokmål

Kommunekasse
Norwegian nynorsk

Renovasjonsgebyr
Norwegian bokmål

Renovasjonsgebyr
Norwegian nynorsk

Vannavgift
Norwegian bokmål

Vanngebyr
Norwegian bokmål

Kommunale gebyr
Norwegian nynorsk

Vassavgift
Norwegian nynorsk

Vassgebyr
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Duties
English

     Property
English

Note
Avgifter er indirekte skatter på omsetning av varer og tjenester. Gebyr er en betaling for offentlig eller privat utført tjeneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Norwegian bokmål

Avgifter er indirekte skattar som blir lagde på omsetning av varer og tenester. Gebyr er ei betaling for offentleg eller privat utført teneste, slik som renovasjonsgebyr og feiegebyr.
Norwegian nynorsk