Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa1e46b8-95ac-460b-8a59-becc83f86e34 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Flimmer
Norwegian bokmål

Definition
den synlige variasjon i lys hvor luminansen eller spektralfordelingen varierer med tiden
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål