Reinius, Leif (1907 - 1995) [no]

Reinius, Leif (norwegian bokmål), Reinius, Leif (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/11/2022 13:35:37
01/12/2023 23:19:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f9bff019-7c21-4d26-8bdb-7300013951db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Reinius, Leif
Norwegian bokmål

Reinius, Leif
Swedish

First name
Leif
Norwegian bokmål

Leif
Swedish

Last name
Reinius
Norwegian bokmål

Reinius
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/05/1907 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
24/05/1907
-Place reference
--Place
Death
14/02/1995 , , Hamburgssund [sv]

-Time
14/02/1995
-Place reference
, , Hamburgssund [sv]
--Place (text)
Hamburgssund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1925.
KTH 1925-1929, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Hakon Ahlberg.
Egen verksamhet i Stockholm tillsammans med Sven Backström i arkitektfirman Backström & Reinius från 1936.

Andra uppdrag: Redaktör för tidskriften Byggmästaren 1944-1950.

Tävlingar: Tekniska högskolans kårhus i Stockholm 1928.
Konserthus i Göteborg 1931, inköp.
Malmö teater 1933, 3:e pris, inbjuden omtävling 1935.
Bostadshus i kv Tegelslagaren i Stockholm 1936, 1:a pris.
Stadshus i Lund 1938, 1:a pris.
Rådhus och konserthus i Lund 1939, 1:a pris.
Kollektivhus i Alvik 1943, pris.
Stadsplanetävling i Enköping 1944, 1:a pris.
Hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall 1946, 1:a pris.
Krematorium i Lund 1946, 1:a pris.
Nacka kommunala mellanskola 1946, 1:a pris.
SPP, Björnbo, pensionärshem på Lidingö 1947, 1:a pris.
Stjärnhus, Rostaområdet i Örebro 1947, 1:a pris.
Stjärnhus, Bergshamraområdet i Solna 1947, 1:a pris.
Polishus i Göteborg 1950, 1:a pris.
Kontorsbyggnad för Folksam i Stockholm 1951, 1:a pris.
Bebyggelse och stadsplan för del av Östra Bergen i Nyköping 1951, 1:a pris.
Stora torget i Kristianstad 1951, 1:a pris.
Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm 1952.
Förvaltningsbyggnad, kv Fältöversten, Stockholm 1952, 1:a pris.
Skandia, Bergshamra i Solna 1953, 1:a pris.
Hotell i Arvika 1954, 1:a pris.
Musikens hus i Malmö, idétävling 1979, delat 1:a pris.Resor: Studier i Tyskland, Frankrike och Spanien.
Italien.
Studier i USA 1938.

Medlemskap: STF från 1929, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Konstakademien 1955.
Kasper Salin-priset 1966 för Åhléns varuhus i Stockholm.
Prins Eugen-medaljen 1970.
Byggmästare Olle Engkvists medalj 1973.
Stockholms Byggnadsförenings stora pris 1981.
S:t Eriksmedaljen 1988.
Med flera utmärkelser, alla tillsammans med Sven Backström.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1938:31 sid 345, Villa Dymling; ibid år 1939:1 sid 1, Kvinnornas hus; ibid år 1939:25 sid 328, Två skissförslag till sommarkoloni på Barnens Ö; ibid år 1939:27 sid 341, Villa Engkvist; ibid år 1941:1 sid 5, Elfvinggården; ibid år 1941:14 sid 175, Tävlingen om Berns salonger; ibid år 1941:24 sid 308, Corps de logis å Hökhult, direktör Per Hedberg; ibid år 1941:24 sid 310, Direktörsbostad för Stenholms fabriks AB, direktör F af Klercker; ibid år 1941:26 sid 339, Idéförslag till en industris bostadsområde; ibid år 1942:6 sid 78, Smalhus i Bromma, Linköping och Nacka; ibid år 1942:10 sid 138, Rådhus - konserthus - teater i Lund; ibid år 1943:4 sid 51, Fiskestuga på Äppelgarn; ibid år 1943:24 sid 374, Ceremonibyggnaden krematoriet; ibid år 1944:5 sid 58, Kv Minotaurus, Nessus, Lychaon och Cephalus; ibid år 1944:7 sid 105, Kv. Hovingsberg 3, Stockholm; ibid år 1944:26 sid 479, Takvåningar; ibid år 1944:7 sid 109, Kv. Pendeluret 2, Stockholm; ibid år 1944:26 sid 480, Kv. Pendeluret (Takvåning för byggmästare Olle Engkvist); ibid år 1945:8 sid 147, Bostäder för AB Svenska Metallverken, Finspång; ibid år 1945:8 sid 158, Bostäder för Sandvikens Jernverks AB, Sandviken; ibid 1945:10 sid 287, Nya smalhus. Försök till nya stadsplanelösningar med smalhuset som utgångspunkt; ibid år 1946:2 sid 33, Danviksklippan i Stockholm; ibid år 1946:13 sid 230, Stockholms Bomullsspinneri och Väveri AB; ibid år 1946:14 sid 238, Kronobageriet vid AIS på Järvafältet; ibid år 1946:15 sid 265, Tävling om stadshus i Ulricehamn; ibid 1947:24:341, Apollon och Dionysos; ibid år 1947:26 sid 379, Kv Akterspegeln, Gröndal; ibid år 1949:14 sid 298, Småskola på Rostaområdet i Örebro; ibid 1949:14 sid 310, Skolanläggning i Nacka; ibid år 1949:22 sid 487, Utställningslokal för Yxhults Försäljnings AB; ibid år 1949:25 sid 549, Skiss till stadsplan för Svindersvikks- och Alphyddeområdet i Nacka; ibid år 1949:26 sid 567, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall; ibid år 1951:24 sid 405, Rostaområdet i Örebro; ibid år 1954-A:8 sid 197, Kv Galjonsbilden, Gröndal; ibid år 1955-A:12 sid 307, Kollektivhus för SPP, Lidingö (Björnbo); ibid år 1955-B:6 sid 124, Ny ytongfabrik i Falköping. Arkitektonisk utformning; ibid år 1956-A:2 sid 44, Mekanisk verkstad i Domnarvet; ibid år 1956-A:4 sid 80, Centrumbyggnaden i Vällingby; ibid år 1957-A:5 sid 132, Nya kontorshus (planer). Försäkrings AB Skandia, Solna; ibid år 1961-A:3 sid 44, Torget och byggnaderna i Farsta centrum; ibid år 1961-A:3 sid 53, Torget och byggnaderna i Farsta centrum; ibid år 1961-A:12 sid 273, Restaurang i Farsta; ibid år 1962-A:11 sid 308, Femte höghuset i Hötorgscity, Stockholm.
Arkitektur år 1964:3 sid 61, Svenska paviljongen på världsutställningen i New York 1964-1965; ibid år 1964:11 sid 300, Åhléns varuhus; ibid år 1967:11 sid 651, Polishuset i Göteborg; ibid år 1968:4 sid 28, Hirschska husets renovering; ibid år 1969:6, Kv Bytarebacken, Lund; ibid år 1970:1 sid 39, Varu- och parkeringshuset Punkt i Västerås; ibid år 1973:4 sid 16, Östra Nordstan, objekt 5: Kontors- och affärshus; ibid år 1975:1 sid 3, Post- och Kreditbanken vid Kungsträdgården; ibid år 1978:7 sid 8, Min godaste bostad; ibid år 1980:9, Kontorshus mm för SAF, Blasieholmen, Stockholm.

Verk ett urval:
Atriumhus i Falsterbo 1936.
Kvinnornas hus, Kungsklippan 11, Stockholm 1937-1938.
Villa Engkvist, Västberga industriområde, Stockholm 1939.
Elfvinggården (bostäder för ensamstående kvinnor), Lyckovägen 9, Alvikshöjden, Stockholm 1940.
Bostadshus med takvåning för Olle Engkvist, kv Pendeluret 3, Lagerlöfsgatan 4, Stockholm 1944.
Punkthus, Danviksklippan, Stockholm 1943-1945.
Stjärnhus, kv Akterspegeln, Sjöbjörnsvägen, Stockholm 1944-1946.
Terrasshus och höghus, kv Galjonsbilden, Stockholm 1947-1952.
Stjärnhus, Bergshamra, Stockholm 1948-1954.
Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall 1948.
Nockeby familjehotell samt radhus för pensionärer, kv Ceremonin, Gubbkärrsvägen 29, Nockebyhov, Stockholm 1950-1952 för Olle Engkvist.
Stjärnhusområde, Rosta, Örebro 1948-1952.
Björnbo pensionärs- och familjehotell för SPP, Lidingö.
Vällingby Centrum, Stockholm 1955.
Krematorium i Lund 1960.
Farsta Centrum, Stockholm 1960.
Punkthus, kv Hjälmö, Farstavägen 87, Stockholm 1959-1961 (HSB).
Varuhuset Tempo, kv Lejonet, Uppsala 1959-1961.
Åhléns varuhus, Klarabergsgatan 50, Stockholm 1964. Kasper Salinpriset 1966.
Femte höghuset, Sergelgatan, Stockholm 1961-1965.
Skolanläggning med gymnasium, sporthall mm i Nacka 1954-1966.
Hirschska huset, Sundsvall, restaurering 1965-1967.
Polishus i Göteborg 1967.
Affärs- och parkeringshus Punkt i Västerås 1967.
Knutsgården i Lund.
Kv Bytarebacken, Lund. Hotell Lundia, butiker, kontor, bostäder 1957-1961, 1965-1968.
Varuhuset Femman. Östra Nordstaden, Göteborg 1970-1973.
PK-banken, Hamngatan 12, Stockholm 1971-1974.
Annex till SAF-huset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm 1976-1979.
Utförlig förteckning se Arkitektur 1982:6.

Swedish

Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Svenska Teknologföreningen 1861-1936. Biografier, Stockholm 1937; Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Kidder Smith, G E: Sweden builds - Its modern architecture and landpolicy. Background development and contribution. Stockholm och New York, 1950.
Wille-Åvall, Ings: Arkitekten Sven Backström. Studier i hans verksamhet tillsammans med Leif Reinius och hans egna arbeten. C-uppsats vid Konstvetenskapliga instutionen, Stockholms universitet. Ht 1989.
Wiberg, Karin: Kategorikollektivhus för kvinnor med kv Smaragden 20 i Stockholm som typexempel. 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 2001.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1982:6, Specialnummer om Backström & Reinius.
Svenska Dagbladet 1995-02-19 och Dagens Nyheter 1995-02-21, dödsruna av John Sjöström.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Se ytterligare källförteckning i Wille-Åvall, Ings 1989.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1087

-Id
1087
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077168

-Id
011034077168
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
BC26BC88-01CB-4AEF-B46C-8453C4CA3985

-Id
BC26BC88-01CB-4AEF-B46C-8453C4CA3985
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish