5981 MASFJORDEN (Poståpneri) [no]

5981 MASFJORDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:16:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f9b92249-1cb0-480b-86f5-102792fd9a91 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5981 MASFJORDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
MASFJORDEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/02/1867
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5981
Type
Norwegian bokmål

History

MASFJORDEN poståpneri, på anløpsstedet Sandnæs, i Lindaas prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 15.2.1867. Sirk. 2, 13.3.1867.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til MASFJORDNES. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MASFJORDNES nytt postnr 5981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882.

(5180 / 5981)
Poståpnere/styrere:
Gårdm. Erik Monsen Sandnæs 15.2.1867 (f. 1822).
Anne Eriksen Sandnæs 1.10.1901.
Agronom Erik Arnesen Sandnæs 4.2.1907 (f. 1882).
Arne Eriksen Sandnes 1.11.1952 (f. 1914).
Kamilla Marian Johanne (Solvi) Småback 1.9.1981 (f. 1953).
Poststyrer Anne M. Lathi fra 1.11.1994.

Årlig poståpnerlønn:

1867 1876 1893 1909 1913 1917
Spd. 8 20
Kr 140 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/02/1867 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/02/1867 ?
--Earliest time
15/02/1867
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442324

-Id
021166442324
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål