William-Olsson, Tage (1888 - 1960) [sv]

William-Olsson, Tage (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
17/04/2021 00:57:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f9a13fbd-3e23-4c4d-bbeb-d47d0ad1dbe9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
William-Olsson, Tage
Swedish

First name
Tage
Swedish

Last name
William-Olsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/06/1888 , , London [sv]

-Time
08/06/1888
-Place reference
, , London [sv]
--Place (text)
London
Swedish
Death
22/08/1960 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
22/08/1960
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen vid Lundsbergs skola.
TES 1903-1906, Tekniska Elementarskolan i Örebro.
University of Sheffield 1906-1907.
Tillfällig elev KTH (Berg) 1907-1908.
Extra elev vid KTH 1923-1924, specialstuderande 1924-1925.

Verksamhet: Anställd vid Maryland Steel Co 1909-1910, vid William Beardmore & Co i Glasgow 1910-1911, vid The Direct Reduction Co i London 1913-1916, vid AB Gröndals patenter 1916-1924, hos Erik Lallerstedt 1925.
Egen verksamhet i Stockholm 1925-1930, 1935-1943.
Extra arkitekt vid stadsplanekontoret 1930, arkitekt hos 1930 års trafikkommitté i Stockholm 1931-1932 och hos slussbyggnadskommittén i Stockholm 1931-1935.
Stadsplanechef i Göteborg 1943-1953.
Eget kontor i Göteborg 1953-1955, på Lidingö 1954-1960.

Andra uppdrag: Chef för stiftelsen Samhällsbyggen i Göteborg från 1954.
Correspondent member of Royal Institute of British Architects och Institute of American Architects.

Lärarverksamhet: Tillförordnad speciallärare i stadsbyggnad vid KTH 1931-1938, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Bland tävlingar där William-Olsson vunnit pris: Kvarnplatsens ordnande i Örebro. Danelius- och Kristinebergstävlingarna. Palats för folkförbundsförsamlingen och generalsekretariatet i Genève. Göteborgs stads idétävling om lägenhetstyper för familjebostäder och enkelrum 1951 tillsammans med Anders William-Olsson, 1:a pris.Resor: England, Amerika och Österrike 1909-1913.

Medlemskap: STF 1928-1932, Svenska Teknologföreningen.
Styrelsemedlem i SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Skandinaviska arkitektförbundens representant i styrelsen för Union Internationale des Architectes (UIA) 1945-1950.

Egna skrifter: Norrmalm - tre tävlingsförslag, 1933.
Norrmalm - en lösning, 1936.
Byggmästaren 1931 sid 45, Slussen; ibid år 1931 sid 161, Norrmalmstävlingens program; ibid år 1932 sid 161, Myntgatan; ibid år 1933 sid 132, 176, Till frågan om fackmännens politiska neutralitet; ibid år 1934 sid 79, Trafikkommittén och Norrmalmstävlingen; ibid år 1935 sid 207, Slussen; ibid år 1936 sid 397, Byggnaden och staden. Ur en arkitekts verksamhet; ibid år 1937 sid 84, Stadsplan för nedre Norrmalm; ibid år 1940:11 sid 154, Tegelbacken; ibid år 1940:13 sid 185, Om bedömning av stadsplaneförslag; ibid år 1941:21 sid 274, Samhällsorganisation. En studie i samband med bostadstävlingen; ibid år 1942:15 sid 205, Ett inlägg i idédebatten; ibid år 1946:11 sid 180, En internatsskolas byggnadsproblem; ibid år 1946:12 sid 194, Tävling om ålderdomshem för kvinnor i Göteborg; ibid år 1947:3 sid 50, Till frågan om kommunala förvaltningsbyggnader i Göteborg; ibid år 1948:16 sid 278, Självprövning inför stadsplanekonstens förfall; ibid år 1954-A:3 sid 52, Experimenthuset i Göteborg; ibid år 1954-A:6 sid 141, 161, Stockholms skönhet. Debatten i Svenska Arkitektföreningen 18 mars och 5 april 1954; ibid år 1955-A:12 sid 293, Variationsmöjligheter i flerfamiljshus; ibid 1956-A:7 sid 143, Norrmalmsproblem - en studie; ibid år 1958-A:5 sid 120, Höghusen och bostadsmiljön. Debatten i Svenska Arkitektföreningen den 17 februari och 21 april; ibid år 1959-A:1 sid 19, Idétävling om Berlins återuppbyggnad; ibid år 1959-A:5 sid 120, Hur gick det till?; ibid år 1959-A:10 sid 209, Stockholms slott och dess omgivningar; ibid år 1960-A:11 sid 223, Bostadsområde i Göteborg, Södra Guldheden; ibid år 1962-A:9 sid 235, Sydsvenska Skogsmuseet i Växjö.

Verk ett urval:
Industribyggnader bl a vid Riddarhyttans gruvfält.
Slussen i Stockholm 1931-1935, tillsammans med Gösta Lundborg.
Experimenthus i Järnbrott, Västra Frölunda, Göteborg efter prisbelönt förslag 1951 i tävling (se ovan) 1954, tillsammans med Aners William-Olsson.
Projekt och förslag utställda på Konstakademien 1990, se därtill hörande katalog.
Västerbotten, Bolidens kapell, Skellefteå sn 1930. Revs på 1960–talet.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 878.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Katalog till utställning på Konstakademien 13 januari -11 februari 1990.
Dagens Nyheter 1960-08-24, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
332

-Id
332
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077591

-Id
011034077591
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish