Passports and visa Place holder

Pass og visum (norwegian bokmål), Pass og visum (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:08
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/pass-og-visum
Label
Passports and visa
English

Pass og visum
Norwegian bokmål

Pass og visum
Norwegian nynorsk

Not used label
Legitimasjon
Norwegian bokmål

Legitimasjon
Norwegian nynorsk

Reisebevis
Norwegian bokmål

Utlendingspass
Norwegian nynorsk

Reisedokument
Norwegian nynorsk

Reisedokument
Norwegian bokmål

Reiseløyve
Norwegian nynorsk

Schengen-avtalen
Norwegian nynorsk

Schengen-avtalen
Norwegian bokmål

Utlendingspass
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Alle norske stastborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig norsk pass. Pass er det eneste godkjende norske identitetsdokumentet. Du treng derfor passet som legitimasjon ved innkvartering, banktjenester og i andre tilfelle der det er krav om identitetsdokumentasjon. Også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet blir ein anbefalt å ta med pass. Enkelte land krever også visum for å reise inn (og ut) av landet.
Norwegian bokmål

Alle norske statsborgarar som skal reise utanfor Norden, bør ha gyldig norsk pass. Pass er det einaste godkjende norske identitetsdokumentet. Du treng difor passet som legitimasjon ved innkvartering, banktenester og i andre tilfelle der det blir kravd identitetsdokumentasjon. Også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet blir ein tilrådd å ta med pass. Enkelte land krev også visum for å reise inn (og ut) av landet.
Norwegian nynorsk