Falch, Hjørdis Lind (1913 - 1970) [no]

Falch, Hjørdis Lind (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:41
09/12/2023 00:06:28
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f8f44213-3eaa-4609-b994-d94bb5a9646a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falch, Hjørdis Lind
Norwegian bokmål

First name
Hjørdis Lind
Norwegian bokmål

Last name
Falch
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1913

-Time
1913
Death
1970

-Time
1970
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 07.12.1913 i Narvik, død 19.09.1970.
Datter av fotograf Marcelius Lind og Sigrid Hanssen, g. 1944 m. Filip Falch, sønn av Anna og Adam F., 2 sønner, 1 datter. Læretid i Narvik og Bergen, sv.pr. i Bergen 1934, håndv.br. 1941. Spesialitet industrifotografering. Arbeidet først i Narvik i det firmaet som faren hadde startet i 1913, og som etter hans død 1918 ble drevet videre av moren, men da atelieret ble totalskadet i 1940, flyttet hun sammen med moren til Halden, hvor hun overtok det atelieret som Harald Fredrik Gerold hadde startet i 1913. Hun hadde flere verv i Østfold Fotograflaug og var også aktivt med i foreningslivet i Halden. Ved hennes død i 1970 ble det overtatt av sønnen Knut Falch. Arkiv fra 1912-67 er overlatt "Haldens Minder".

Virkested:
1940-1970: Halden
1930-1940: Narvik

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Jacobsen, C[K]arl Georg: Haldenbiografier I. 1973.
Halden Arbeiderblad 17.02.1978
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
624

-Id
624
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005826

-Id
021036005826
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål