Heliga Birgitta (1303? - 1373) [sv]

Heliga Birgitta (swedish)

Persons VIAF

Description
Birgitta Birgersdotter (känd som den Heliga Birgitta), född omkring 1303, död 23 juli 1373 i Rom, var en svensk katolsk birgittinnunna, författare, teolog och klostergrundare. Hon utsågs sedermera till helgon och skyddspatron för Europa av katolska kyrkan. [sv]
Life role
Dataset
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/11/2018 10:44:03
13/08/2022 06:02:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f87bbf90-6b07-4ed4-a4f5-7b48ecc6a6e4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heliga Birgitta
Swedish

First name
Birgitta
Swedish

Last name
Birgersdotter
Swedish

Alternative name
Birgitta, helgon
Swedish

Description
Birgitta Birgersdotter (känd som den Heliga Birgitta), född omkring 1303, död 23 juli 1373 i Rom, var en svensk katolsk birgittinnunna, författare, teolog och klostergrundare. Hon utsågs sedermera till helgon och skyddspatron för Europa av katolska kyrkan.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1303? Uppland (Landskap) [sv], ,
Född omkring 1303

-Time
1303?
-Dating comment
Född omkring 1303
Swedish

-Place reference
Uppland (Landskap) [sv], ,
--Place
Death
16/08/1373 , , Rom [sv]

-Time
16/08/1373
-Place reference
, , Rom [sv]
--Place (text)
Rom
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Web reference
Swedish
-Text
Wikipedia (SE)
Swedish