2584 DALHOLEN (Poståpneri) [no]

2584 DALHOLEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f87926b7-71d5-4572-9c88-ac8fc3efbb11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2584 DALHOLEN
Norwegian bokmål

Alternative name
DALHOLEN
Norwegian bokmål

Establishment
09/01/1886 Folldal (Kommune) [no], ,

-Time
09/01/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
01/03/1997

-Time
01/03/1997
Code
2584
Type
Norwegian bokmål

History

DALHOLEN poståpneri, i Lille-Elvedalen herred, Nordre-Østerdalen fogderi, Hedemarken amt, under Hamar postktr., i bipostruten mellom Foldalen og Jerkin, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 6.7.1918.

Fra 1.7.1923 under Tynset postktr. Sirk. 30, 30.6.1923.

Lagt under Elverum postomr. fra 1.8.1972. Sirk. 26, 3.7.1972.

2584 DALHOLEN ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tils. i 1887.

(2584)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. Sven Hovdet 1.7.1886.
Landh. Ole E. Eide 10.11.1894.
Handelsbest. Ole Lien 1.7.1897.
Johannes Dalholen 1.7.1900 (f. 1872).
Frk. Margit Øyen 1.4.1919 (f. 1872).
Ingeborg Grimsbo 1.4.1920 (f. 1876).
Ingeborg B. Moen 1.10.1941 (f. 1914).
Helga Brendryen 15.3.1943 (f. 1905).
Oddrun Borkhus (Oddløkken) kst. 1.8.1972.
Postass. Arnfinn Løfaldi 1.6.1975 (f. 1946).
Grete Furuhovde vikar 11.8.1975, fast 1.6.1976 (f. 1947).

Poståpneren var antakelig ikke lønnet av Pv. før 1892, da årlig lønn ble satt til kr 70,-, fra 1900 kr 140,-, fra 1906 kr 200,-, fra 1912 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/01/1886 01/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/01/1886 01/03/1997
--Earliest time
09/01/1886
--Latest time
01/03/1997
DigitaltMuseum
021166440813

-Id
021166440813
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål