Hovrätten för Västra Sverige (Hovrätt) [sv]

Other languages: Hovrätten för Västra Sverige (swedish)

Judiciell indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/10/2016 08:23:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f8769fe8-831d-464a-9db3-d2590a9f91fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hovrätten för Västra Sverige
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
Swedish

-Timespan
1820 ongoing
--Earliest time
1820
--Latest time
ongoing
Had part at time
1971 ongoing

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1948 1959

1948 1970

1948 1970

1820 ongoing

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1971 1973

1948 1970

1971 1973

1948 1970

1971 1973

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1948 1959

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1971 ongoing

1948 1970

1971 ongoing

1971 ongoing

1948 1970

1820 ongoing

1971 1973

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

1971 ongoing

1971 ongoing

1948 1970

1948 1970

1948 1970

1971 ongoing

1948 1970

Riksarkivet NAD: Ref
SE/400000400

-Id
SE/400000400
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10770865
-Id
10770865
-System
Riksarkivet NAD: G_unit