Hamberg, Nils Peter (1815 - 1902) [sv]

Hamberg, Nils Peter (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 09:49:18
11/07/2020 07:08:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f841328b-59f1-4eb9-8576-6fb19e57d9b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hamberg, Nils Peter
Swedish

First name
Nils Peter
Swedish

Last name
Hamberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1815

-Time
1815
Death
1902

-Time
1902
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

N. P. Hamberg besökte världsutställningen i London 1851 och inspirerades till att upprätta ett Museum för naturvetenskap, slöjd och konst (1854-1864) i Stockholm. Källa: https://sv.wikipedia.org 2015-10-15

Swedish

Primus Nordiska museet
33448

-Id
33448
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011726
-Id
021036011726
-System
DigitaltMuseum