2160 NÆS PAA ROMERIGE og NÆS I ROMERIGE (Poståpneri) [no]

2160 NÆS PAA ROMERIGE og NÆS I ROMERIGE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f82aa6e3-56d9-4da2-a0dd-f819ad8ac9e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2160 NÆS PAA ROMERIGE og NÆS I ROMERIGE
Norwegian bokmål

Alternative name
NÆS PAA ROMERIGE og NÆS I ROMERIGE
Norwegian bokmål

Establishment
09/06/1863

-Time
09/06/1863
Termination
?

-Time
?
Code
2160
Type
Norwegian bokmål

History

NÆS PAA ROMERIGE poståpneri, på gården Lillerommen, ved Vormsund, ble gjenopprettet ved Kgl.res 9.6.1863, med virksomhet fra 1.7.1863 og med ukentlig bipost mellom Fenstad poståpneri og Aarnæs jernbanestasjon (dvs. Næs paa Romerige). Sirk. 14, 4.6.1863.
NB: Se også Vogstad i Næs poståpneri.

Allerede fra poststedsfortegnelsen samme år (1863) er navnet skrevet NÆS I ROMERIGE.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NES I ROMERIKE.

Fra 1.7.1935 ble navnet endret til VORMSUND. Sirk. 21, 24.6.1935.

Fra 1.7.1953 ble poststedet lagt under Lillestrøm postdistrikt. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poststedet først 3-rings kassasjonsstempel nr 220 og fikk den 7.12.1859 tildelt1-rings datostempel med antikva bokstaver.

(2160)
Poståpnere:
Amund Thorstensen 1.7.1863.
Ahlert Koren 11.3.1866. (På Vormnæs.)
Landh. Fredrik Vilhelm Stub 1.1.1870.
Kirkesanger Ole Kr. Trondsen 1.7.1889.
Gårdbr. Albert Hyssing Koren 1.7.1894 (død 27.11.1907).
Frk. Wilhelmine Koren kst. i 1907, fast 10.3.1908 (f. 1873).
Fru Margrethe Finstad 1.7.1920 (f. 1869).
Maren Astrid Finstad (gift Thorstad) 1.8.1935 (f. 1913).
Postsjef (vikar) Olav Harald Benjaminsen fra 1.11.1983 (f. 1952).
Postkass. Anne-Lise Borgersrud 3.6.1985 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1864 1873 1882 1899 1904 1909 1913 1914 1917
Spd. 12 16 24
Kr 160 500 600 700 800 850 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/06/1863 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/06/1863 ?
--Earliest time
09/06/1863
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440669

-Id
021166440669
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål