W:son Ahlmann, Hans (1889 - 1974) [sv]

W:son Ahlmann, Hans (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Hans Jakob Konrad Wilhelmsson (W:son) Ahlmann, född 14 november 1889, död 1974, var en svensk geograf. Ahlmann disputerade 1915 vid Stockholms högskola på en doktorsavhandling om Ragundasjön. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:55
15/05/2021 13:01:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f81ab2e3-0890-4f5f-940e-5a5d5b258568 | RDF/XML | JSON-LD
Name
W:son Ahlmann, Hans
Swedish

First name
Konrad Hans
Swedish

Last name
Wilhelmsson, Ahlmann
Swedish

Title
geograf

-Title
geograf
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Hans Jakob Konrad Wilhelmsson (W:son) Ahlmann, född 14 november 1889, död 1974, var en svensk geograf. Ahlmann disputerade 1915 vid Stockholms högskola på en doktorsavhandling om Ragundasjön.
Swedish

Wikipedia

Birth
14/11/1889

-Time
14/11/1889
Death
1974

-Time
1974
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Hans Jakob Konrad Wilhelmsson (W:son) Ahlmann, född 14 november 1889, död 1974, var en svensk geograf. Ahlmann disputerade 1915 vid Stockholms högskola på en doktorsavhandling om Ragundasjön.[1] . Han blev samma år docent i geografi vid Stockholms högskola och 1920 docent i geografi vid Uppsala universitet. Bland hans övriga arbeten märks Geomorphological studies in Norway (1919), flera studer över norska glaciärer med mera, dels andra antropogeografiska ämnen, särskilt Italiens och italienska Libyens kulturgeografi. Han blev senare professor i geografi och invaldes 1939 i Vetenskapsakademien. Ahlmann var medlem i Svensk-norska föreningen under andra världskriget och svensk ambassadör i Oslo 1950-1956. (wikipedia, 2011-02-11)

Swedish

Carlotta-SMVK
3213457

-Id
3213457
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462278
-Id
021037462278
-System
DigitaltMuseum