Utgravingssted (61) [no]

Utgravingssted (norwegian bokmål), Utgrävningsplats (swedish), Utgravingsstad (norwegian nynorsk)

Stedsrolle relatert til objekt (A.1.14) [no]

Last changed
15/09/2021 09:25:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f80a8b88-95a6-4da1-93b7-ecce36f25986 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Utgravingssted
Norwegian bokmål

Utgrävningsplats
Swedish

Utgravingsstad
Norwegian nynorsk

Alternative label
61
Norwegian bokmål

61
Swedish

Code
61