1914 YTRE ENEBAK (Poståpneri) [no]

1914 YTRE ENEBAK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f7ddc771-acb9-4893-a1c9-1c0c1047f13e | RDF/XML | JSON-LD
Name
1914 YTRE ENEBAK
Norwegian bokmål

Alternative name
YTRE ENEBAK
Norwegian bokmål

Establishment
24/11/1874 Enebakk (Kommune) [no], ,

-Time
24/11/1874
-Place reference
Enebakk (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1914
Type
Norwegian bokmål

History

YTRE ENEBAK poståpneri, på gården Østby, i Enebak prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.11.1874, med virksomhet fra 1.1.1875. Sirk. 18, 8.12.1874.

Navnet ble skrevet YTRE ENEBAK etter 1876 iht Statistikk 1878 og Postedsfortegnelsen 1879.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet YTRE ENEBAKK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 lagt under Askim postkontor. Sirk. 14, 20.6.1956.

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 1830 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, men dette ble fra 1.6.1980 endret til postnr 1914. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1888.

(1830 / 1914)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger og skolelærer Nils Bergersen Moe 1.1.1875 (f. 1830).
Kirkesanger og skolelærer Joh. H. Lorentsen 1.4.1901 (f. 1864).
Enkefru Klara Sofie Svendsen 16.10.1933 (f. 1894).
Aase Marie Oppebøen kst. 1.4.1961 (f. 1933).
Poståpner Hans Jakob Bjerke 1.5.1968 (f. 1928).
Postkass.IV Arne Sylfest Nørjordet 1.2.1973 (f. 1949).
Postkass. Bjørn Olav Østby 1.1.1977 (f. 1952).
Postmester Bjørn Østby fra 1.1.1994.
Poststyrer Sidsel Skår 1.1.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1875 1877 1896 1903 1907 1908 1912 1914 1917
Spd. 12
Kr 80 100 150 200 250 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 24/11/1874 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
24/11/1874 ?
--Earliest time
24/11/1874
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440582

-Id
021166440582
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål