Marx, Karl (1818 - 1883) [sv]

Other languages: Marx, Karl (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Han räknas som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism. wikipedia [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:58:34
06/04/2024 05:26:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f790d039-2387-448b-ad61-8c6551d8b6a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Marx, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Marx
Swedish

Title
filosof

-Title
filosof
Swedish
författare

-Title
författare
Swedish
historiker

-Title
historiker
Swedish
journalist

-Title
journalist
Swedish
nationalekonom

-Title
nationalekonom
Swedish
sociolog

-Title
sociolog
Swedish
Description
Han räknas som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism. wikipedia
Swedish

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
05/05/1818

-Time
05/05/1818
Death
14/03/1883

-Time
14/03/1883
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Han räknas som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism. wikipedia

Swedish

Activity
, , Belgien [sv],

-Place reference
, , Belgien [sv],
--Place (text)
Belgien
Swedish
, , Frankrike [sv],

-Place reference
, , Frankrike [sv],
--Place (text)
Frankrike
Swedish
, , Storbritannien [sv],

-Place reference
, , Storbritannien [sv],
--Place (text)
Storbritannien
Swedish
Residence
, , Tyskland, Europa [sv],

-Place reference
, , Tyskland, Europa [sv],
--Place (text)
Tyskland, Europa
Swedish
Carlotta-SMVK
1551293

-Id
1551293
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461761
-Id
021037461761
-System
DigitaltMuseum