Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:48
27/05/2023 04:21:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f7888381-7704-449d-bd7f-6337e823ebf5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Smith, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Smith
Swedish

Title
Lotschef

-Title
Lotschef
Swedish
kommendörkapten

-Title
kommendörkapten
Swedish
Wikipedia

Birth
1843

-Time
1843
Death
1928

-Time
1928
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Carl Edvard Smith var kommendör i flottan, sedermera lotschef, samt båtkonstruktör.

Carl Smith var den som tog kanotsporten till Sverige och ritade mycket kanoter och segelkanoter samt mindre segelbåtar. Han ritade också en del båtar för flottan. Han skrev flera böcker om segling och skrev också många artiklar i ämnet i Ny Tidning för Idrott. Hans konstruktion Pallakis var en liten båt lämpad för långfärdssegling. Pallakis finns idag i Sjöhistoriska museets båtsamling.

Han var medlem i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien.

Swedish

Reference
100 år under segel. Svensk segling 1905-2005. Svenska seglarförbundet. Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593979
-Id
021035593979
-System
DigitaltMuseum