Co-maternity Place holder

Medmorskap (norwegian bokmål), Medmorskap (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:33
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/medmorskap
Label
Co-maternity
English

Medmorskap
Norwegian bokmål

Medmorskap
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Søknad om medmorskap sendes folkeregistermyndigheten.
Norwegian bokmål

Søknad om medmorskap skal sendast folkeregistermyndigheita.
Norwegian nynorsk