Troili, Uno (1815 - 1875) [sv]

Troili, Uno (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/04/2020 10:40:47
16/01/2021 05:49:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f75b9acb-33ba-4b5b-ad35-e65f06cc870a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Troili, Uno
Swedish

First name
Uno
Swedish

Middle name
Gustaf
Swedish

Last name
Troili
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
16/01/1815
Death
31/08/1875

-Time
31/08/1875
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Studerade vid akademien för Södermark den äldre. Och åtföljde dennes son Per till Italien, där han i Rom målade en del folktyper. Efter hemkomsten 1849 fick han beställning på flera porträtt, for 1857 till Paris och studerade där ett år på coutures atelier. Blev professor 1866, men ansågs omöjlig som lärare och beviljades redan året därpå avsked. Troili blev snart porträttör på modet. Hans dukar utmärks i allmänhet för en jämn, ofta ganska dunkel, välstämd kolorit och visa Troili som en skarpsynt psykolog.

Swedish

-Other actor
Occupation
professor

-Occupation specification
professor
Swedish
Nationalmuseum (SE), Museum+
7353

-Id
7353
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036379271
-Id
021036379271
-System
DigitaltMuseum