AAROS [no]

AAROS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/08/2019 06:30:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f7550cc9-1e80-49fe-a0e6-3af31b0a0551 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AAROS
Norwegian bokmål

Alternative name
ÅROS
Norwegian bokmål

History

AAROS poståpneri, på Frydenlund, i Røken herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, i landpostbudruten Røken -- Nærsnes -- Frydenlund, nr 2026, ble underholdt fra 1.4.1902. Sirk. 11, 20.3.1902.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅROS.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3474 ÅROS ble nedlagt fra 1.6.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 5.5.1998.

(3474)
Poståpnere/styrere:
Lærer John Leira 1.4.1902 (f. 1870).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.3.1927, på kontrakt til bestyrerinne Alma Follestad 1.11.1931.
Kjøpm. Juel Toftner 1.12.1942 (f. 1898).
Åse Gudem midlertidig fra 11.5.1945, fast 1.4.1946 (f. 1915).
Anne Follestad midlertidig fra 1.7.1949, fast 1.12.1949 (f. 1920).
Poståpnerasp. Åse Synøve Bergersen (Hokseng) kst. 16.6.1972 (f. 1941).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1904 kr 250,-, i 1909 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166454564

-Id
021166454564
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål