Lierbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Lierbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Privatbane åpnet i 1904. Banen gikk fra Lier stasjon på Drammenbanen til Svangstrand ved Tyrifjorden. På Lier ble NSBs stasjon benyttet. Mellom Svang­strand og Sylling var banen bygget med en vende­spiss, et såkalt reverseringsspor, hvor toget skiftet kjøreretning for å vinne høyde. Denne strekningen ble bare trafikkert om sommeren.

Banen hadde egen dampbåt i rute mellom Svangstrand og Sundvolden fra banens åpning. Ruten ble forlenget videre til Svensrud fra 1906. Båten var siste gang i bruk...
Privatbane åpnet i 1904. Banen gikk fra Lier stasjon på Drammenbanen til Svangstrand ved Tyrifjorden. På Lier ble NSBs stasjon benyttet. Mellom Svang­strand og Sylling var banen bygget med en vende­spiss, et såkalt reverseringsspor, hvor toget skiftet kjøreretning for å vinne høyde. Denne strekningen ble bare trafikkert om sommeren.

Banen hadde egen dampbåt i rute mellom Svangstrand og Sundvolden fra banens åpning. Ruten ble forlenget videre til Svensrud fra 1906. Båten var siste gang i bruk sommeren 1926 og gikk da kun Svangstrand–Sundvolden.

Persontrafikken Sylling–Svangstrand ble innstilt fra høsten 1926. Sylling–Svangstrand ble deretter kun trafikkert av tømmertog sommeren 1928. Person- og godstransporten på hele banen ble innstilt høsten 1932 som en følge av at banens største kunde, Tronstad Bruk, måtte innstille driften. Det ble i 1934 vedtatt å legge ned strekningen Tronstad–Svangstrand og å leie ut strekningen Lier–Tronstad Bruk som en bruksbane til A/S Børresen (Tronstad Bruk) inntil 31.12.1936.

Stortinget samtykket i 1935 i nedleggelsen av strekningen Tronstad–Svangstrand. Resten av banen ble nedlagt fra 01.01.1937. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:15
23/09/2023 02:35:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f7474783-df9e-4094-abe2-36421e7bf53a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lierbanen
Norwegian bokmål

Description
Privatbane åpnet i 1904. Banen gikk fra Lier stasjon på Drammenbanen til Svangstrand ved Tyrifjorden. På Lier ble NSBs stasjon benyttet. Mellom Svang­strand og Sylling var banen bygget med en vende­spiss, et såkalt reverseringsspor, hvor toget skiftet kjøreretning for å vinne høyde. Denne strekningen ble bare trafikkert om sommeren.

Banen hadde egen dampbåt i rute mellom Svangstrand og Sundvolden fra banens åpning. Ruten ble forlenget videre til Svensrud fra 1906. Båten var siste gang i bruk sommeren 1926 og gikk da kun Svangstrand–Sundvolden.

Persontrafikken Sylling–Svangstrand ble innstilt fra høsten 1926. Sylling–Svangstrand ble deretter kun trafikkert av tømmertog sommeren 1928. Person- og godstransporten på hele banen ble innstilt høsten 1932 som en følge av at banens største kunde, Tronstad Bruk, måtte innstille driften. Det ble i 1934 vedtatt å legge ned strekningen Tronstad–Svangstrand og å leie ut strekningen Lier–Tronstad Bruk som en bruksbane til A/S Børresen (Tronstad Bruk) inntil 31.12.1936.

Stortinget samtykket i 1935 i nedleggelsen av strekningen Tronstad–Svangstrand. Resten av banen ble nedlagt fra 01.01.1937.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporviddde 1067 mm
Lengde 20,6 km
Norwegian bokmål

History

18.05.1899: Stortingsvedtak
01.1904: Midlertidig godstrafikk
12.07.1904: Høytidelig åpning ved statsminister Francis Hagerup
15.07.1904: Vanlig trafikk
09.1922: 3-skinnespor Lier-Egge grustak
høsten 1926: Persontrafikken Sylling-Svangstrand innstilt
1928: Godstrafikken Sylling-Svangstrand innstilt
23.10.1932: Person- og godstrafikken innstilt
1935: Strekningen Tronstad-Svangstrand nedlagt
01.01.1937: Banen nedlagt

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
12/07/1904

--Earliest time
12/07/1904
--Actor
Norwegian bokmål
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål