Omdal, Knut (1922 - 1989) [no]

Omdal, Knut (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:49
21/05/2022 01:47:31
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f74125c7-9c70-441b-a2a8-f3c6009c15b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Omdal, Knut
Norwegian bokmål

First name
Knut
Norwegian bokmål

Last name
Omdal
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1922

-Time
1922
Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Arbeidet som pressefotograf for Bergens Tidende fra 1945 sammen med Hilmar Birkhaug. I 1950 ble de av avisen oppfordret til å starte eget firma og i mange år kjøpte Bergens Tidende fototjenester av "Birkhaug og Omdal". Firmaet tok også andre former for fotooppdrag. Etter hvert ble fotografer tilknyttet firmaet fast ansatt som pressefotografer i Bergens Tidende.

Virkested:
1945-0000: Bergen

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
5030

-Id
5030
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008092

-Id
021036008092
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål