Åfløya (Befolket sted) [no] - Deprecated

Other languages: Åfløya (norwegian bokmål)

Norske bruk och boliger [no]


URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Åfløya
Norwegian bokmål

Alternative name
Åfløy
Norwegian bokmål

Place type
English

Norwegian bokmål


Estonian

Coordinates
62.79923, 7.81793, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.79923
-Longitude (Easting)
7.81793
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
199154

-Id
199154
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål