Lindman, S. Arvid A. (1862 - 1936) [sv]

Lindman, S. Arvid A. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Salomon Arvid Achates Lindman, född 19 september 1862, död 1936, statsminister 1906-11 och 1928-30. Industriledare och politiker (höger). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:27
24/08/2019 03:26:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f63d5059-84cb-49a2-a662-26ff444163fd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindman, S. Arvid A.
Swedish

First name
Salomon Achates Arvid
Swedish

Last name
Lindman
Swedish

Title
amiral

-Title
amiral
Swedish

industriledare

-Title
industriledare
Swedish

statsminister

-Title
statsminister
Swedish

Description
Salomon Arvid Achates Lindman, född 19 september 1862, död 1936, statsminister 1906-11 och 1928-30. Industriledare och politiker (höger).
Swedish

Wikipedia

Birth
19.09.1862

-Time
19.09.1862
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Salomon Arvid Achates Lindman, född 19 september 1862, död 1936, statsminister 1906-11 och 1928-30. Industriledare och politiker (höger). L. inledde 1905 en politisk karriär. L. lämnade riksdagen 1935. En kort sjömilitär karriär 1882-92 kröntes 1907 med utnämning till konteramiral i flottans reserv, och L. blev därefter som politiker mest känd som amiral L. eller rätt och slätt "amiralen". L. var VD för Iggesunds bruk 1892-1903, 1900-01 även för Luossavaara-Kiirunavaara AB och 1903-23 för Strömsbacka bruks AB. År 1904 blev han generaldirektör och chef för Telegrafstyrelsen. L. omkom vid en flygolycka i England 1936. Hans "Dagboksanteckningar" utgavs av Nils F. Holm 1972./US Deltog i Vanadis världsomsegling 1883-85 (Nordisk familjebok 1912)

Swedish

Alternative id
Carlotta-SMVK: 1127552

-Id
1127552
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum: 021037461695

-Id
021037461695
-System
DigitaltMuseum