Florman, Gösta (1831 - 1900) [no]

Other languages: Florman, Gösta (norwegian bokmål), Florman, Gösta (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Gösta Florman född 1831 i Uppsala, inskrevs som kadett på Carlberg 1849. Vid avskedstagandet från det militära 1872 erhöll han kaptens rang. Redan 1863 gav han sig in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. År 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev. Flormans tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm. Den högre societeten och kungahuset hörde till hans fasta kundkrets. Han var med och startade Svenska fotografers... Gösta Florman född 1831 i Uppsala, inskrevs som kadett på Carlberg 1849. Vid avskedstagandet från det militära 1872 erhöll han kaptens rang. Redan 1863 gav han sig in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. År 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev. Flormans tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm. Den högre societeten och kungahuset hörde till hans fasta kundkrets. Han var med och startade Svenska fotografers förbund 1895, där han även var ordförande i många år. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:59:44
20/04/2024 02:31:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f61f7860-af16-4546-afd4-9a362242f5cd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Florman, Gösta
Norwegian bokmål

Florman, Gösta
Swedish

First name
Gösta
Norwegian bokmål

Gösta
Swedish

Last name
Florman
Norwegian bokmål

Florman
Swedish

Alternative name
Florman, Johan Mauritz Gustaf
Swedish

Description
Gösta Florman född 1831 i Uppsala, inskrevs som kadett på Carlberg 1849. Vid avskedstagandet från det militära 1872 erhöll han kaptens rang. Redan 1863 gav han sig in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. År 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev. Flormans tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm. Den högre societeten och kungahuset hörde till hans fasta kundkrets. Han var med och startade Svenska fotografers förbund 1895, där han även var ordförande i många år.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/09/1831 , , Uppsala kommun, Uppsala län [sv],

-Time
01/09/1831
-Place reference
, , Uppsala kommun, Uppsala län [sv],
--Place (text)
Uppsala kommun, Uppsala län
Swedish
Death
11/04/1900 , , Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],

-Time
11/04/1900
-Place reference
, , Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gösta Florman föddes i Uppsala. Inskrevs som kadett på Carlberg 1849, blev officer 1852, löjtnant 1856 och vid avskedstagandet från det militära1872 erhöll han kaptens rang.

Redan 1863 kastade sig den unge officeren in på 'det borgerliga förvärfvets väg' och öppnade fotografiatelier i Kristinehamn. 1867 flyttades ateljén till Karlstad och 1871 till Stockholm där den förblev.

Gösta Florman arbetade 'oaflåtligt' på att fullkomna sig i det yrke han valt och gjorde för detta ändamål ofta utländska resor. Studerade de nya koltrycket hos Monckhoven i Bryssel och hos Autotype Company i London. Flormans tekniskt utmärkta arbete erövrade Stockholm, och den högre societeten och medlemmarna av kungahuset hörde till hans fasta kundkrets.

1887 tilldelades Gösta Florman medaljen Litteris et artibus. Han blev en av stiftarna av Svenska Fotografers Förbund 1895, och dess förste ordförande.

Gösta Flormans son Ernest Florman gick i faderns fotspår och blev också han såväl fotograf som ordförande i Svenska fotografers förbund (1901-1937).

Swedish

Parent Of
-Other actor
Ollson, Anna (1841 - 1926) [sv] Ateljébiträde 1865 1868
Sörensen, Peter H, Fotograf Anna Ollson

-Other actor
-Specification
Ateljébiträde
Swedish

-Timespan
1865 1868

--Earliest time
1865
--Latest time
1868
-Source
Sörensen, Peter H, Fotograf Anna Ollson
Swedish
Entity with id 0236da63-af3e-4e28-a1f2-3d188f133fa9 is missing Ateljébiträde 1865 1868
Sörensen, Peter H, Fotograf Anna Ollson

-Specification
Ateljébiträde
Swedish

-Timespan
1865 1868

--Earliest time
1865
--Latest time
1868
-Source
Sörensen, Peter H, Fotograf Anna Ollson
Swedish
Occupation
Photographer , , Östra Hamngatan 18 och 20, Göteborgs kommun, Västra Götalands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östra Hamngatan 18 och 20, Göteborgs kommun, Västra Götalands län [sv],
--Place (text)
Östra Hamngatan 18 och 20, Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Swedish
Photographer 1864 1867 , , Kristinehamn, Kristinehamns kommun, Värmlands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1864 1867

--Earliest time
1864
--Latest time
1867
-Place reference
, , Kristinehamn, Kristinehamns kommun, Värmlands län [sv],
--Place (text)
Kristinehamn, Kristinehamns kommun, Värmlands län
Swedish
Photographer 1867 1871 , , Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1867 1871

--Earliest time
1867
--Latest time
1871
-Place reference
, , Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län [sv],
--Place (text)
Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län
Swedish
Photographer 1871 1900 , , Regeringsgatan 28 A, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1871 1900

--Earliest time
1871
--Latest time
1900
-Place reference
, , Regeringsgatan 28 A, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Regeringsgatan 28 A, Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Residence
, , Kristinehamns stad, Kristinehamns kommun, Värmlands län [sv], 1864 1867

-Place reference
, , Kristinehamns stad, Kristinehamns kommun, Värmlands län [sv],

--Place (text)
Kristinehamns stad, Kristinehamns kommun, Värmlands län
Swedish
-Timespan
1864 1867
--Earliest time
1864
--Latest time
1867
, , Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län [sv], 1867 1872

-Place reference
, , Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län [sv],

--Place (text)
Karlstad, Karlstads kommun, Värmlands län
Swedish
-Timespan
1867 1872
--Earliest time
1867
--Latest time
1872
, , Malmskillnadsgatan 48 A / Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län [sv], 1872

-Place reference
, , Malmskillnadsgatan 48 A / Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],

--Place (text)
Malmskillnadsgatan 48 A / Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad, Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
-Timespan
1872
--Earliest time
1872
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Swedish
-Organization/collection
Arkiv nummer 758. Arkivbildarnamn ATELIER FLORMAN (ACC.NR 1983/065)

-Organization/collection
-Set
Arkiv nummer 758. Arkivbildarnamn ATELIER FLORMAN (ACC.NR 1983/065)
--Description
Arkiv nummer 758. Arkivbildarnamn ATELIER FLORMAN (ACC.NR 1983/065)
Swedish
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Same as (internal)
Norwegian bokmål

Reference
Fotografisk Tidskrift 1899-1900, nr 181
Swedish

Kungl. bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2013
Swedish

NFR
5331

-Id
5331
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035592309

-Id
021035592309
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
3AB3C5D3-BB36-4555-B42B-6A5E2C24D64D

-Id
3AB3C5D3-BB36-4555-B42B-6A5E2C24D64D
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Enligt Bernhard Johansons fotografregister: I Porträttfynd finns fotografier från Karlstad, Kristinehamn, Göteborg och Stockholm från perioden 1870-1898 identifierade.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish