Andersen, Lars (1847 - ) [no]

Other languages: Andersen, Lars (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:11:04
08/06/2024 02:41:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f60a69a2-02cd-4cb2-8185-28c7fbfa7787 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Lars
Norwegian bokmål

First name
Lars
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1847

-Time
1847
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Bestyrte det atelieret som Valentin Voss Ritscher hadde startet noen få år tidligere. Muligens er han identisk med Lr. Anderson, som fotograferte i Bergen også i 1886 og 1887, foruten i Aalesund, Kristiansund og Haugesund. Et femti-talls bilder finnes etter han i Aalesunds Museums arkiv, alle i visittkortformat. Alle er portretter eller gruppebilder. De som lar seg tidfeste er alle fra slutten av 1870-åra. Atelieret til Andersen har vært ganske enkelt. Det ser ikke ut som han har hatt noe dekorert bakveggsteppe, noe som var vanlig. Noen karakteristikk av Andersen som fotograf er det vanskelig å gi ut fra det lille materialet som foreligger, men vi kan i hvert fall si at han i motsetning til noen av sine samtidige har vært flink til å fylle ut bildeflaten og han har gjerne fotografert kundene sine i helfigur. Bildene er fremdeles klare og godt bevarte, noe som tyder på godt utført håndverk.

Virkested:
1887-0000: Haugesund.
1866-0000: Bergen.
0000-0000: Ålesund.

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
64

-Id
64
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004855

-Id
021036004855
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål