1361 ØSTERÅS (Poståpneri) [no]

Other languages: 1361 ØSTERÅS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f608dc29-31fb-47a8-9426-a9cf4cc31bd8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1361 ØSTERÅS
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTERÅS
Norwegian bokmål

Establishment
01/11/1969 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
01/11/1969
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1361
Type
Norwegian bokmål

History

1345 ØSTERÅS poståpneri, i Bærum komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.11.1969. Sirk. 36, 17.11.1969.

Poståpneriet fikk fra 1.2.1971 status av underpostkontor. Sirk. 8, 17.2.1971.

Etter etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 ble status endret til postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ØSTERÅS nytt postnr 1361. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 1362 ØSTERÅS tildelt postnr 1332.

(1345 / 1361)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Styrt av reservepersonale fra Oslo postdistrikt fra 1.11.1969.
Postass. Aud Mikkelsen 1.6.1971.
Postfullm.II Per Langsrud 1.5.1975 (f. 1946).
Postkass. Johannes Dalen 1.10.1977 (f. 1950).
Førstepostkass. Ida Beate Rasmussen 1.2.1981 (f. 1952).
Poststyrer Johanne Lassemo 1.9.1998.
Postmester Karin Western 1.4.2001.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/11/1969 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/11/1969 ?
--Earliest time
01/11/1969
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440413

-Id
021166440413
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål