Volla (Forlatt sted) [no]

Volla (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/f5e1305d-9bf0-41f3-893e-f3a32ea7ad5c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Volla
Norwegian bokmål

Alternative name
Volla
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.88019, 11.55478, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.88019
-Longitude (Easting)
11.55478
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
75915

-Id
75915
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål