Lind, Carl Victor (1869 - 1950) [no]

Lind, Carl Victor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:17
02/07/2022 01:57:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f5d3970f-7395-4566-b0ec-f57e5b530ebf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lind, Carl Victor
Norwegian bokmål

First name
Carl Victor
Norwegian bokmål

Last name
Lind
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1869

-Time
1869
Death
1950

-Time
1950
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Södertälje i Sverige 12.12.1869, død i Horten1950. Gift med Jenny Marie Helene Waadeland, (1877-1967), datter av Johs.W., 1 sønn, 3 døtre. Utdannet hos Axel Lindahl, Dahlløff m. fl. i Stockholm. Kom til Norge og startet firmaet "Lind & Co." i Moss i 1893 sammen med Gust. Lindman, som (sannsynligvis i 1902) overtok firmaet alene. Lind var noen år i Kragerø og flyttet så i 1903 til Horten, hvor han overtok atelieret etter "Berg & Høeg" (startet 1895) på hjørnet av Torvgaten og Storgaten. Der holdt han hus til mot slutten av 1920-årene, flyttet da tvers over gaten til Storgaten 17. Fotograferte i Gudbrandsdalen i 1905, der det er mange som har hans panorama-postkort. Han drev sammen med sin kone til sin død i 1950. Deretter fortsatte enken firmaet til sin død i 1967 med Fredy Frodesen som daglig leder, hvoretter det ble nedlagt. Lind deltok i faglig organisajonsarbeid. Var med i Vestfold fotograflaug fra starten i 1915, og var i mange år sekretær og kasserer. Utnevnt til laugets første æresmedlem i 1945. Linds negativsamling er tapt, men Endre Pedersen har oppbevart og eier mye av utstyret hans.

Virkested:
1900 ca-1903: Kragerø
1903-1950: Horten
1905: Gudbrandsdalen
1893-1900 ca: Moss

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Gudbrandsdølen 24.09.1977
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Østfold Fylkes Billedarkiv, 1995
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 7, s. 121 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1803

-Id
1803
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007407

-Id
021036007407
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål