Bernström, Andreas (1845 - 1925) [sv]

Other languages: Bernström, Andreas (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Numismatiker och pollettsamlare, en av stiftarna av Svenska numismatiska föreningen. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:51:17
20/04/2024 06:03:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f561b0d1-b94b-431d-8ae9-3f47b7982ff8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bernström, Andreas
Swedish

First name
Andreas
Swedish

Last name
Bernström
Swedish

Description
Numismatiker och pollettsamlare, en av stiftarna av Svenska numismatiska föreningen.
Swedish

Birth
1845

-Time
1845
Death
1925

-Time
1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Andreas Bernström, grosshandlare, född 1845 i Helsingborgs stadsförsamling, Malmöhus län, Skåne. Gift man. Rörstrand N:o 9, 10, Adolf Fredrik rote, Stockholms stad. Kyrkobokföringsort: Adolf Fredrik. Gift med Anna Mathilda, född 1854. Barn: Erik Andreas född 1875, Sven Alrik född 1878, Riken Birgitta född 1881, Johan Magnus född 1884, Bengt Daniel född 1888.
/Sveriges befolkning 1900, CD RA/SVAR 2006

Andreas Bernström, född 1845, död 1925. Grosshandlare, filantrop. Samlare av böcker, frimärken, men framför allt personmedaljer, sedelmynt, riksdalrar och polletter av svensk utgivning. En av stiftarna av Svenska numismatiska föreningen.
/Eles sid 231, se ref.
/Ingrid Frankow 2007-06-18

Grosshandlaren Andreas Bernström flyttade till Stockholm 1885. Där ingick han som delägare i den av brodern John Bernström grundade firman John Bernström & Co. Firman sålde framgångsrikt olika typer av maskiner. B. var nära vän med Artur Hazelius och stödde tankarna kring Nordiska museets framväxt. B:s samling av medaljer över svenska enskilda personer ansågs av medaljkännaren Axel Wahlstedt vara den förnämsta i sitt slag i privat ägo. Samma sak gällde hans sedelsamling. Svenska Numismatiska Föreningen slog 1926/27 en medalj över Bernström. Medaljen graverades av Erik Lindberg.
/Wiséhn 2007, sid 86, se ref.

Swedish

Activity
Grosshandlare

-Type of activity (text)
Grosshandlare
Swedish
Reference
Fataburen 1967. Eles, Håkan; Den Bernströmska pollettsamlingen i Nordiska museet. Nordiska museets förlag 1967
Swedish

Sveriges befolkning 1900, CD RA/SVAR 2006; Eles sid 231.
Swedish

Wiséhn, Ian (2007): "Tre numismatiska samlingar i Nordiska museet. I: Svensk numismatisk tidskrift, nr 4/2007, sid. 86-87.
Swedish

DigitaltMuseum
021036454669
-Id
021036454669
-System
DigitaltMuseum