Utamaro, Kitagawa (1753 - 1806) [sv]

Utamaro, Kitagawa (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kitagawa Utamaro (ca. 1753 till 1806) (namnet har ibland blivit som Outamaro, men användningen är ålderdomlig) var en japansk grafiker och målare, och anses vara en av de största konstnärerna i ukiyo-e . [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:27
13/08/2022 04:44:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f55bfabb-1262-419f-b48c-ac9766474653 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Utamaro, Kitagawa
Swedish

First name
Kitagawa
Swedish

Last name
Utamaro
Swedish

Title
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Kitagawa Utamaro (ca. 1753 till 1806) (namnet har ibland blivit som Outamaro, men användningen är ålderdomlig) var en japansk grafiker och målare, och anses vara en av de största konstnärerna i ukiyo-e .
Swedish

Wikipedia

Birth
1753

-Time
1753
Death
1806

-Time
1806
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Nationality
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Kitagawa Utamaro (ca. 1753 till 1806) (namnet har ibland blivit som Outamaro, men användningen är ålderdomlig) var en japansk grafiker och målare, och anses vara en av de största konstnärerna i ukiyo-e . Han är känd speciellt för hans mästerligt sammansatt studier av kvinnor, så kallade bijin-ga, även om han också producerat naturstudier, särskilt illustrerade böcker av insekter. Hans arbete nådde Europa i mitten av 1900-talet där det var mycket populärt särskilt i Frankrike. Han påverkade den europeiska impressionisterna, särskilt hans användning av partiella åsikter, med en betoning på ljus och skugga.

Swedish

Residence
, , Japan [sv]

-Place reference
, , Japan [sv]
--Place (text)
Japan
Swedish
Carlotta-SMVK
1575556

-Id
1575556
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462257

-Id
021037462257
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
29C5D6F2-1E6C-430F-9D06-B3C7268B8A5F
-Id
29C5D6F2-1E6C-430F-9D06-B3C7268B8A5F
-System
Nasjonalmuseet ID