7340 OPDAL [no]

7340 OPDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f4f9ddc4-8345-4aa1-96b3-b0414f1451cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
7340 OPDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
OPDAL
Norwegian bokmål

Code
7340
History

OPDAL poståpneri, på prestegården, i Opdal prestegjeld, Orke- og Guldal fogderi, under Trondhjem postkontor, er i posthistorien nevnt som poststed allerede fra 1734. I "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" opplyses at poståpneriet fortsatt ligger på prestegården.

I en fortegnelse fra 1808 over poststeder som da skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), er navnet skrevet OPDAHL, likeledes i fortegnelse fra 1812/13.

Fra 1816 er navnet igjen skrevet OPDAL.

Ved Kgl.res. 28.2.1855 ble det bestemt at poståpneren skulle få årlig lønn av 24 Spd. i stedet for gebyrer og rett til portofrihet.

Poståpneriet flyttet den 1.7.1862 fra Olmen til poststasjonen Aune. (Ingen Sirk.-melding om opprettelse.)

Navnet ble fra 1.7.1948 endret til OPPDAL. Sirk. 8, 18.3.1948.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1952 status av selvstendig POSTKONTOR. Sirk. 17, 7.6.1852.

Postnr 7400 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.6.1980 endret til nr 7340. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7340 OPPDAL tildelt postnr 7341.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 228 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7340)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De som først ordnet med posten, var prestene, og navnene er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Hagerup, og er trolig den samme Hagerup som er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll fram til 1.4.1855, da sersjant Anders Jensen ble tilsatt.
Handelsm. Even Halvorsen Mjøen 15.11.1860.
Stasj.holder Arnt Steffensen Aune 1.7.1862.
Erik Aune 8.11.1890 (f.1862).
Asbjørn Gaustad 1.6.1939 (f.1889).
Res.posteksp. Jostein Fandrem under ledighet fra 16.5.1952 (f.1929).
Postfullm.II Torleif Tollefsen Sundre 1.11.1952 (f.1902).
Postmester Tormod S. Mogstad 1.7.1962 (f.1921).
Avd.sjef III Thomas Rolf Blindheim 1.7.1966 (f.1927).
Postmester Alf Kåre Holum 1.9.1994.

Den de først kjente årlige poståpnerlønninger:

1855 1858 1869 1872 1897 1914
Spd. 24 36 50 60
Kr 700 800

Poståpneren hadde dessuten div. tillegg under jernbanearbeidet i 1914 til 1917.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166442987

-Id
021166442987
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål