Professional qualifications Place holder

Yrkesautorisasjon (norwegian bokmål), Yrkesautorisasjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:44
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/yrkesautorisasjon
Label
Professional qualifications
English

Yrkesautorisasjon
Norwegian bokmål

Yrkesautorisasjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Autorisasjon
Norwegian bokmål

Autorisasjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Rett til å praktisere eit yrke.
Norwegian nynorsk