Support for single parents Place holder

Stønad til enslig forsørger (norwegian bokmål), Stønad til einsleg forsørgar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/stonad-til-enslig-forsorger
Label
Support for single parents
English

Stønad til enslig forsørger
Norwegian bokmål

Stønad til einsleg forsørgar
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Family benefits
English

Note
Stønad til enslig mor eller far som har aleneomsorgen for barn, Det omfatter også stønad til barnetilsyn, tilleggsstønader og stønad til skolepenger mv.
Norwegian bokmål

Stønad til einsleg mor eller far som har aleineomsorgen for barn. Det omfattar også stønad til barnetilsyn, tilleggsstønader og stønad til skulepengar mv.
Norwegian nynorsk