Kjellmark, Knut (1866 - 1944) [sv] Place holder

Kjellmark, Knut (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) (Externa data) [sv]

Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
05/06/2019 15:25:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f4694f55-3cb6-4e8a-9e53-8d42466d43b3
Name
Kjellmark, Knut
Swedish

First name
Knut Bernhard
Swedish

Last name
Kjellmark
Swedish

Birth
29.10.1866 Mariefreds församling, Södermanlands län

-Time
29.10.1866
-Place reference
Mariefreds församling, Södermanlands län
--Place (text)
Mariefreds församling, Södermanlands län
Swedish
Death
23.06.1944 Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

-Time
23.06.1944
-Place reference
Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
--Place (text)
Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

-Text
Knut B Kjellmark, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11551, Svenskt biografiskt lexikon (art av Berta Stjernquist), hämtad 2015-09-27.
Swedish