Langlet, Emil (1824 - 1898) [sv]

Langlet, Emil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:41
16/10/2021 00:31:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f428d0d7-fd45-4770-8cd8-672a1c9f523d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Langlet, Emil
Swedish

First name
Emil
Swedish

Last name
Langlet
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26/02/1824 Borås (Stad) [sv], ,

-Time
26/02/1824
-Place reference
Borås (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
10/03/1898 , , Spetebyhall [sv]

-Time
10/03/1898
-Place reference
, , Spetebyhall [sv]
--Place (text)
Spetebyhall
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS 1838-1841, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1846-1851, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig medalj 1850.
Beaux-Arts, Paris 1851-1853.

Verksamhet: Konstruktör vid Stockholms stads byggnadskontor 1848.
Arbetsledare vid bevarande av Visby ruiner 1884-1886.
Byggnadschef vid Uppsala domkyrka 1886-1893.
Arkitekt vid Överintendentsämbetet 1866.
Egen verksamhet i Stockholm.

Andra uppdrag: Medlem i redaktionen för Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsvetenskap 1867-1870.
Utgav Nordisk tidskrift för byggnadskonst 1871.

Lärarverksamhet: Extra lärare vid Tekniska Institutet 1875-1876.
Vikarierande lärare vid FrKA 1876, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.Resor: Tyskland, Frankrike, Italien och England 1851-1856.

Medlemskap: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK, Konstnärsklubben.
Kunglig arkitekt.

Egna skrifter: Protestantiska kyrkobyggnader enligt centralsystemet, 1879.

Verk ett urval:
Stortingshus, Oslo 1861-1966.
Börs och teater, Drammen.
Rådhus Fredrikstad.
Flera privatbyggnader i Norge.
Huvudbyggnader Norrtuna, Skenås, Fågelsta m fl egendomar i Södermanland.
Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45, Stockholm 1871-1879, tillsammans med C N Söderberg.
Centralkyrkor: Ångermanland, Tåsjö kyrka, 1872–1878.
Lappland, Gällivare nya kyrka, 1878–1882.
Västergötland, Beatebergs kyrka, 1877–1880.
Västergötland, Håle-Täng, 1883-1884.
Västergötland, Erska kyrka, 1885-1886.
Västergötland, Kungsäters kyrka, 1880–1881.
Skåne, Caroli kyrka, Malmö, 1879–1880.
Skåne, S:t Pauli kyrka, Malmö, 1881–1882.
Halland, Snöstorps kyrka, 1880–1882.
Värmland, Silleruds kyrka, 1887–1888.
Västergötland, Tranemo kyrka, 1881–1882.
Västergötland, Sävare kyrka, 1883–1884.
Småland, Örsjö kyrka, 1889–1892.
Tullbroskolan med gymnastikhus i Kalmar 1878, 1913.
Kv Klockstapeln 3, Väster 27:3, Nygatan 3 i Gävle 1871.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 96.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 155.
Nordisk Familjebok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Malmström, Krister: Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920. Med en byggnadsantikvarisk inventering. Akademisk avhandling vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1990.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
730

-Id
730
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076722
-Id
011034076722
-System
DigitaltMuseum