Barth, Inger (1858 - 1952) [no]

Barth, Inger (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:21
18/09/2021 02:43:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f423b91e-4b2c-491a-8ae4-b59fff100ee5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barth, Inger
Norwegian bokmål

First name
Inger
Norwegian bokmål

Last name
Barth
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1858

-Time
1858
Death
1952

-Time
1952
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 21.08.1858. Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange. Søster av Charlotte og Adelaide (Ulla) B. Gift1891 med kaptein Hans Olaus Døsen.

Utdannet sammen med søsteren Charlotte hos Josephine Grundseth. I 1882 emigrerte Josephine Grundseth sammen med sønnen Christian til USA, hennes mann hadde reist i forveien, og hun overlot atelieret til Charlotte og Inger Barth.

Etter at de hadde drevet atelieret i Lillehammer sammen noen år, reiste Inger B. til Hamar og opprettet atelier der. Dette ble fra 1892, etter at hun hadde giftet seg, en tid bestyrt av søsteren Adelaide. Etter kort tid overtok hun selv igjen inntil Christian Grundseth kom tilbake fra USA, og overtok bestyrelsen.
I 1906 overtok han firmaet og drev det til 1951. Etter at han trakk seg tilbake, fortsetter firmaet under navnet "Chr. Grundseths Eftf.", Grønnegt. 64, Hamar.

Inger B. bestyrte også en tid etter at Charlotte hadde giftet seg, fra 1889 dennes forretning på Lillehammer, med Karen Grythe som assistent. Etterhvert overtok Grythe helt og bestyrte atelieret frem til 1935, da Einar Valdø overtok.

Virkested:
1886 - ?: Hamar (fra 27.3.1886 med adr. Stangeveien 2)
1889 - 1900 ca: Lillehammer
ca 1882 - 1886: Lillehammer (Josephine Grundseths Efterfølgere)

Norwegian bokmål

-Other actor
Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Hosar, Kristian: "Kvinne-fotografen", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
177

-Id
177
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005007

-Id
021036005007
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
39C29F13-4B3E-4EEE-95B1-2C6E15DE143B

-Id
39C29F13-4B3E-4EEE-95B1-2C6E15DE143B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål