Nesset (Historisk kommune) [no]

Nesset (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/f3fbe0a4-372f-417b-b8e3-d44dd37ecee6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Nesset
Norwegian bokmål

Code
1543
Coordinates
62.77619, 8.06623, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.77619
-Longitude (Easting)
8.06623
Is Part Of
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2019

-Latest time
31/12/2019